معنى باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان

شاعر: مریم شجاعی, شعر: چنین یگانه زنم , دفتر: همان ماگنولیا, یادم ند اده ای پرواز،که دانه ،از دهنم بگیری و نوک بزنی، بکوچانی از چمنم . غزلسرا با به کار گرفتن واژه های خوش آهنگ و نرم، و با طرز بیان لطیف، مخاطب غزل (خواننده) را ترغیب می کند که دنباله تخیلات او را در ذهن و ضمیر خود بگیرد و با گشودن گره های پیچیده مضمون و لفظ، التذاذ بیشتری ببرد

2023-02-04
    مكتبه التحاضير و الدروس
  1. درمطلب قبلی گفتیم که بازی شطرنج چیست؟
  2. باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان
  3. دل همان طفل مزاج است اگر پیرم من